ต้นไม้

สันติ โอภาสปกรณ์กิจ & อรยา สูตะบุตร : BIG Trees Project รวมพลคนตัวเล็ก มาช่วยกันดูแล ‘ต้นไม้ใหญ่’

จากกลุ่มรณรงค์ในโลกออนไลน์ที่คัดค้านการตัดต้านต้นไม้เก่าแก่เพื่อสร้างคอนโด สู่นักขับเคลื่อนที่ปลุกกระแสการรักษ์ไม้ใหญ่ในเมือง

Keep In Touch

COPYRIGHT © 2021 WWW.THENORMALHERO.CO.  ALL RIGHTS RESERVED.