นักจัดรายการวิทยุ

สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา & นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล : ‘พี่อ้อย-พี่ฉอด’ Club Friday เพราะเราต่างเป็นพระเอกนางเอกในเรื่องราวของตัวเอง

พี่อ้อย-พี่ฉอด ที่ปรึกษาความรักของใครหลายคน กับรายการ Club Friday ที่หยัดยืนคู่หน้าปัดวิทยุนานนับสิบปี

Keep In Touch

COPYRIGHT © 2021 WWW.THENORMALHERO.CO.  ALL RIGHTS RESERVED.