คนพิการ

สาริณี เอื้อกิตติกุล : ‘พอดี พอดี’ โรงเรียนในฝัน แรงบันดาลใจจาก ‘โต๊ะโตะจัง’​

ครูผู้สร้างโรงเรียนพอดี พอดี โรงเรียนเพื่อเด็กพิเศษ โดยได้แรงบันดาลใจมาจากวรรณกรรมเยาวชนโต๊ะโตะจัง

ฉัตรชัย อภิบาลพูนผล : สร้างสังคมที่คนพิการแตกต่างอย่างเท่าเทียม

นักธุรกิจเพื่อสังคมรุ่นใหม่ที่ทำงานเรื่องคนพิการ ผู้ก่อตั้ง ‘กล่องดินสอ’ ที่สร้างสรรค์กิจกรรมและนวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

Keep In Touch

COPYRIGHT © 2021 WWW.THENORMALHERO.CO.  ALL RIGHTS RESERVED.