นักการเมือง

อุดม โปษะกฤษณะ : จากครูแพทย์ศัลยศาสตร์มือหนึ่ง สู่ผู้ผลักดันการแพทย์สู่ชนบท

ครูแพทย์ผู้บุกเบิกประสาทศัลยศาสตร์ในเมืองไทย ตลอดจนมีส่วนในการยกเครื่องกระทรวงสาธารณสุข และผลักดันแพทย์ไทยไปสู่ชนบท

Keep In Touch

COPYRIGHT © 2021 WWW.THENORMALHERO.CO.  ALL RIGHTS RESERVED.