นักดาราศาสตร์

สิงห์โต ปุกหุต : อิฐก้อนแรกๆ ของท้องฟ้าจำลอง เจ้าของชื่อดาวเคราะห์น้อย 6125

เรื่องราวของผู้บุกเบิกวงการดาราศาสตร์เมืองไทย ผู้ร่วมก่อตั้งท้องฟ้าจำลอง และยังได้รับเกียรติให้นำชื่อไปเป็นชื่อดาวเคราะห์น้อยหมายเลข 6125 ด้วย

Keep In Touch

COPYRIGHT © 2021 WWW.THENORMALHERO.CO.  ALL RIGHTS RESERVED.