วงดนตรี

นครินทร์ ธีระภินันท์ & เจษฎา ธีระภินันท์ : T-Bone ผู้บุกเบิกเร็กเก้-สกาในเมืองไทย

T-Bone สุดยอดวงดนตรีที่บุกเบิกแนวเพลงเร็กเก้-สกาในเมืองไทย รวมถึงยังเป็นศิลปินรายแรกๆ ของเมืองไทยที่ได้ไปแสดงบนเทศกาลดนตรีระดับโลก

Keep In Touch

COPYRIGHT © 2021 WWW.THENORMALHERO.CO.  ALL RIGHTS RESERVED.