การเมือง

ยุวรัตน์ กมลเวชช : ตำนาน ดรีมทีม กกต. ผู้ยกระดับการเลือกตั้งไทย

ดาวเด่นจาก กกต.ชุดแรกของเมืองไทย ผู้คร่ำวอดกับการเลือกตั้งมานานกว่า 50 ปี และมีส่วนยกระดับการเลือกตั้งไทยสู่มาตรฐาน

Keep In Touch

COPYRIGHT © 2021 WWW.THENORMALHERO.CO.  ALL RIGHTS RESERVED.