นักประดิษฐ์

อวย เกตุสิงห์ : ครูแพทย์ผู้สร้างสรรค์สิ่งใหม่สู่สังคมไทย

ครูแพทย์นักคิด นักบุกเบิก ผู้สร้างนวัตกรรมแก่สังคมไทย ทั้งแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิ่งเพื่อสุขภาพ น้ำเกลือ และอื่นๆ อีกมากมาย

ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล : นักประดิษฐ์ข้างกายพระราชา

นักประดิษฐ์คนสำคัญคู่พระทัยในหลวง ร.9 ผู้อยู่เบื้องหลังนวัตกรรมมากมาย ตั้งแต่ควายเหล็ก นมผง เครื่องนวดข้าว เรือหางกุด ท่อสูบน้ำ รวมไปถึง ฝนหลวง

Keep In Touch

COPYRIGHT © 2021 WWW.THENORMALHERO.CO.  ALL RIGHTS RESERVED.