นักพัฒนาเมือง

ปกรณ์ รุจิระวิไล : เชื่อมต่อยุคสมัยแห่งเมืองสงขลา ผ่านศิลปะและพื้นที่สร้างสรรค์

เจ้าของ a.e.y.space นักสร้างสรรค์เมืองรุ่นใหม่ จนสงขลา ที่เชื่อมร้อยศิลปะ เศรษฐกิจ สังคม และผู้คน เข้าไว้ด้วยกัน

สันติ โอภาสปกรณ์กิจ & อรยา สูตะบุตร : BIG Trees Project รวมพลคนตัวเล็ก มาช่วยกันดูแล ‘ต้นไม้ใหญ่’

จากกลุ่มรณรงค์ในโลกออนไลน์ที่คัดค้านการตัดต้านต้นไม้เก่าแก่เพื่อสร้างคอนโด สู่นักขับเคลื่อนที่ปลุกกระแสการรักษ์ไม้ใหญ่ในเมือง

Keep In Touch

COPYRIGHT © 2021 WWW.THENORMALHERO.CO.  ALL RIGHTS RESERVED.