วัยรุ่น

ภิญโญ รู้ธรรม : จักรวาล ‘ทีนทอล์ก’ ต้นฉบับรายการวัยรุ่นเมืองไทย

ทีนทอล์ก ต้นแบบรายการโทรทัศน์สำหรับวัยรุ่น ที่ฉีกขนบเดิมๆ ของวงการทิ้งไป และเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงตัวตนอย่างเต็มที่

Keep In Touch

COPYRIGHT © 2021 WWW.THENORMALHERO.CO.  ALL RIGHTS RESERVED.