เว็บไซต์

Dek-D.com : เพื่อนแท้วัยรุ่นไทย

Dek-D.com เว็บไซต์ยอดนิยมเด็กไทย ซึ่งเกิดจากไอเดียของเด็กมัธยม 4 คน และกลายเป็นทั้งที่พึ่ง ที่สร้างสรรค์ ที่ปล่อยของ และอื่นๆ อีกมากมาย

Keep In Touch

COPYRIGHT © 2021 WWW.THENORMALHERO.CO.  ALL RIGHTS RESERVED.