ดนตรี

นครินทร์ ธีระภินันท์ & เจษฎา ธีระภินันท์ : T-Bone ผู้บุกเบิกเร็กเก้-สกาในเมืองไทย

T-Bone สุดยอดวงดนตรีที่บุกเบิกแนวเพลงเร็กเก้-สกาในเมืองไทย รวมถึงยังเป็นศิลปินรายแรกๆ ของเมืองไทยที่ได้ไปแสดงบนเทศกาลดนตรีระดับโลก

Labanoon : ร็อกนมสด NEVER DIE

วงดนตรีร็อก ผู้จุดกระแสยามฟีเวอร์ และยังคงครองความนิยมมาตลอด 20 กว่าปี

อนุชา นาคน้อย : ‘น้องท่าพระจันทร์’ มิตรภาพแห่งเสียงเพลง

ร้านขายเทป ซีดีที่มีอายุยาวนานกว่า 4 ทศวรรษ เป็นหนึ่งในศูนย์กลางของดนตรีนอกกระแส ดนตรีทางเลือก และเป็นหนึ่งในร้านไม่กี่ร้านที่ยังคงหยัดยืน เพื่อนักฟังเพลงจนถึงปัจจุบัน

Keep In Touch

COPYRIGHT © 2021 WWW.THENORMALHERO.CO.  ALL RIGHTS RESERVED.