The Normal Hero

กรณ์ เทพินทราภิรักษ์ : เขาเรียกกันว่า.. ‘สคริปต์พระเจ้า’ ชายผู้สร้างปรากฏการณ์ความซึ้ง

ย้อนความทรงจำของครีเอทีฟโฆษณารุ่นใหญ่ กรณ์ เทพินทราภิรักษ์ กับผลงานที่สร้างปรากฏการณ์ความซึ้งไปทั่วประเทศ

เชลล์ชวนชิม No.1

อ่านเชลล์ชวนชิมตอนแรก คอลัมน์ที่ต่อมาจะกลายเป็นตำนานและโลโก้ประจำตัว ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์

Keep In Touch

COPYRIGHT © 2021 WWW.THENORMALHERO.CO.  ALL RIGHTS RESERVED.