นักวิจัย

จิราวรรณ คำซาว : เกษตรกร ผู้ฝันอยากเห็น ‘เชียงดาว’ เป็นดินแดนที่ทุกคน ‘อยู่ดี กินดี’

นักวิจัยทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรเชียงดาว พร้อมกับพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามวิถีธรรมชาติที่ยั่งยืน

Keep In Touch

COPYRIGHT © 2021 WWW.THENORMALHERO.CO.  ALL RIGHTS RESERVED.