นักอนุรักษ์

ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ : นักวิทยาศาสตร์ผู้อยากบอกคนทั้งโลกให้รักทะเล

นักอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล ผู้อยู่เบื้องหลังนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อม และช่วยยังสื่อสารไปยังประชาชนว่า ทำไมเราถึงต้องทะเล

Keep In Touch

COPYRIGHT © 2021 WWW.THENORMALHERO.CO.  ALL RIGHTS RESERVED.