พุทธศาสนา

พระจิตร์ จิตฺตสํวโร : จากนักกลยุทธ์โฆษณาสู่ผู้ถ่ายทอด ‘วิชาใจ’

อดีตนักกลยุทธ์โฆษณามือฉมังของเมืองไทย แต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ได้พบจุดเปลี่ยนที่สำคัญของชีวิต จนนำมาสู่การบุกเบิก ‘วิชาใจ’ ธรรมง่ายๆ ที่ทุกคนเสพได้

หลวงพ่อชา สุภทฺโท : พระป่าอีสาน ผู้ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ

พระป่าผู้เผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้าไปสู่ชาวโลก และถือเป็นพระไทยที่ได้รับการยอมรับจากลูกศิษย์นานาชาติมากที่สุดรูปหนึ่ง

Keep In Touch

COPYRIGHT © 2021 WWW.THENORMALHERO.CO.  ALL RIGHTS RESERVED.