GROWTH

การเรียนรู้ และเติบโต

ภูเก็ต วาจานนท์ : ครูแพทย์..ผู้ให้ตลอดกาลแห่งศิริราช

ครูแพทย์คนสำคัญของศิริราชพยาบาล ผู้บุกเบิกโครงการตำราแพทย์ และส่งความรู้ถึงนักศึกษาแพทย์ยุคปัจจุบัน แม้จะปราศจากลมหายใจแล้วก็ตาม

วรฑา วัฒนะชยังกูร : บทเรียนชีวิต พิธีกรผู้ทุ่มเกินร้อย

ย้อนเรื่องราวของ อภิวัฒน์ วัฒนางกูร หรือ วรฑา วัฒนะชยังกูร พิธีกรมืออาชีพแห่งรายการจันทร์กะพริบ ผู้ทุ่มเทชีวิตเพื่องาน จนหลงลืมดูแลตัวเอง

Keep In Touch

COPYRIGHT © 2021 WWW.THENORMALHERO.CO.  ALL RIGHTS RESERVED.