GROWTH

การเรียนรู้ และเติบโต

สันติธร หุตาคม : ‘โจ๋ย บางจาก’ บุรุษผู้อยู่เบื้องหลังภาพ ‘สืบ นาคะเสถียร’

ผู้ผลิตรายการส่องโลก ผู้นำเสนอเรื่องราวของ สืบ นาคะเสถียร จนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนทำงานขับเคลื่อนเรื่องสิ่งแวดล้อม

วาทิน ปิ่นเฉลียว : ต่วย’ตูน ครึ่งศตวรรษความบันเทิงคู่แผงนิตยสารไทย

ความบันเทิงฉบับนิตยสารที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นมานานกว่า 50 ปี ผลงานสร้างสรรค์ของนายช่างที่ชื่อ ต่วย-วาทิน ปิ่นเฉลียว

หลวงพ่อชา สุภทฺโท : พระป่าอีสาน ผู้ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ

พระป่าผู้เผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้าไปสู่ชาวโลก และถือเป็นพระไทยที่ได้รับการยอมรับจากลูกศิษย์นานาชาติมากที่สุดรูปหนึ่ง

Keep In Touch

COPYRIGHT © 2021 WWW.THENORMALHERO.CO.  ALL RIGHTS RESERVED.