GROWTH

การเรียนรู้ และเติบโต

หลวงพ่อชา สุภทฺโท : พระป่าอีสาน ผู้ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ

พระป่าผู้เผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้าไปสู่ชาวโลก และถือเป็นพระไทยที่ได้รับการยอมรับจากลูกศิษย์นานาชาติมากที่สุดรูปหนึ่ง

ภูเก็ต วาจานนท์ : ครูแพทย์..ผู้ให้ตลอดกาลแห่งศิริราช

ครูแพทย์คนสำคัญของศิริราชพยาบาล ผู้บุกเบิกโครงการตำราแพทย์ และส่งความรู้ถึงนักศึกษาแพทย์ยุคปัจจุบัน แม้จะปราศจากลมหายใจแล้วก็ตาม

Keep In Touch

COPYRIGHT © 2021 WWW.THENORMALHERO.CO.  ALL RIGHTS RESERVED.