สิ่งแวดล้อม

จิราวรรณ คำซาว : เกษตรกร ผู้ฝันอยากเห็น ‘เชียงดาว’ เป็นดินแดนที่ทุกคน ‘อยู่ดี กินดี’

นักวิจัยทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรเชียงดาว พร้อมกับพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามวิถีธรรมชาติที่ยั่งยืน

ภราดล พรอำนวย : เจ้าของบาร์แจ๊ซเชียงใหม่ ผู้อยากสร้างเมืองที่น่าอยู่ด้วยพลังดนตรี

เจ้าของบาร์แจ๊ซ ผู้ริเริ่มโครงการต่างๆ ทั้งดนตรี สิ่งแวดล้อม สังคม เพื่อยกระดับเมืองเชียงใหม่ให้เป็นดินแดนที่ของทุกคนอย่างแท้จริง

ยศพล บุญสม : สถาปนิกผู้เปลี่ยนที่ดินร้าง ให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีชีวิต

สถาปนิก ผู้ทำงานเรื่องพื้นที่สาธารณะมายาวนาน และสร้างโมเดลใหม่อย่าง we park ด้วยการหาพื้นที่รกร้างมาพัฒนาเป็นสวนสาธารณะสำหรับทุกคน

เดชรัต สุขกำเนิด : ‘พลังงาน’ เรื่องเล็กๆ ที่ทุกคนจัดการได้

นักเศรษฐศาสตร์ที่บุกเบิกและทำงานเรื่องพลังงานยาวนานกว่า 30 ปี และจุดประกายให้ทุกคนเห็นพลังงานนั้นใกล้ตัวเรามากเพียงใด

อลงกต ชูแก้ว : ครูนักอนุรักษ์ที่อุทิศทั้งชีวิต เพื่อธรรมชาติที่ยั่งยืน

ครูผู้อุทิศชีวิตให้งานอนุรักษ์และการศึกษา ผ่านเรื่องเด็กและช้าง โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างธรรมชาติที่ยั่งยืน

Keep In Touch

COPYRIGHT © 2021 WWW.THENORMALHERO.CO.  ALL RIGHTS RESERVED.