ประเด็นสังคม

ภราดล พรอำนวย : เจ้าของบาร์แจ๊ซเชียงใหม่ ผู้อยากสร้างเมืองที่น่าอยู่ด้วยพลังดนตรี

เจ้าของบาร์แจ๊ซ ผู้ริเริ่มโครงการต่างๆ ทั้งดนตรี สิ่งแวดล้อม สังคม เพื่อยกระดับเมืองเชียงใหม่ให้เป็นดินแดนที่ของทุกคนอย่างแท้จริง

ยศพล บุญสม : สถาปนิกผู้เปลี่ยนที่ดินร้าง ให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีชีวิต

สถาปนิก ผู้ทำงานเรื่องพื้นที่สาธารณะมายาวนาน และสร้างโมเดลใหม่อย่าง we park ด้วยการหาพื้นที่รกร้างมาพัฒนาเป็นสวนสาธารณะสำหรับทุกคน

ฉัตรชัย อภิบาลพูนผล : สร้างสังคมที่คนพิการแตกต่างอย่างเท่าเทียม

นักธุรกิจเพื่อสังคมรุ่นใหม่ที่ทำงานเรื่องคนพิการ ผู้ก่อตั้ง ‘กล่องดินสอ’ ที่สร้างสรรค์กิจกรรมและนวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

รวงทัพพ์ แก้วแกมจันทร์ : หิ่งห้อยน้อย..พื้นที่ปลอดภัยของเด็กทุกคน

นักขับเคลื่อนทางสังคม ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ หิ่งห้อยน้อย พื้นที่เล็กๆ ที่เปิดรับฟังเรื่องที่เด็กๆ ไม่กล้าเล่าให้คนอื่นฟัง

วัลลภา แวน วิลเลียนส์วาร์ด : ผู้จุดกระแส ‘สีเขียว’ สู่การสร้างนนทบุรีเป็นเมืองอาหารยั่งยืน

ผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์สวนเงินมีมา ผู้บุกเบิกกระแสสีเขียวในเมืองไทย กับความฝันของคนวัยเกษียณที่อยากเห็นนนทบุรีไปสู่เมืองอาหารที่ยั่งยืน

สมพร หารพรม : นักผจญภัยบนโลกอันซับซ้อนของคนไร้บ้าน

นักขับเคลื่อนทางสังคมที่ขับเคลื่อนเรื่องคนไร้บ้านมานานกว่า 2 ทศวรรษ และพยายามยกระดับให้คนกลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตที่ทัดเทียมกับคนทั่วไป

Keep In Touch

COPYRIGHT © 2021 WWW.THENORMALHERO.CO.  ALL RIGHTS RESERVED.