คนเล็กเปลี่ยนโลก

มกุฏ อรฤดี : จาก ‘สำนักพิมพ์ผีเสื้อ’ สู่สังคมความรู้ที่เท่าเทียมของคนไทย

ศิลปินแห่งชาติ บรรณาธิการสำนักพิมพ์ผีเสื้อ ผู้พยายามสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างแท้จริง

ปกรณ์ รุจิระวิไล : เชื่อมต่อยุคสมัยแห่งเมืองสงขลา ผ่านศิลปะและพื้นที่สร้างสรรค์

เจ้าของ a.e.y.space นักสร้างสรรค์เมืองรุ่นใหม่ จนสงขลา ที่เชื่อมร้อยศิลปะ เศรษฐกิจ สังคม และผู้คน เข้าไว้ด้วยกัน

จิราวรรณ คำซาว : เกษตรกร ผู้ฝันอยากเห็น ‘เชียงดาว’ เป็นดินแดนที่ทุกคน ‘อยู่ดี กินดี’

นักวิจัยทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรเชียงดาว พร้อมกับพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามวิถีธรรมชาติที่ยั่งยืน

ภราดล พรอำนวย : เจ้าของบาร์แจ๊ซเชียงใหม่ ผู้อยากสร้างเมืองที่น่าอยู่ด้วยพลังดนตรี

เจ้าของบาร์แจ๊ซ ผู้ริเริ่มโครงการต่างๆ ทั้งดนตรี สิ่งแวดล้อม สังคม เพื่อยกระดับเมืองเชียงใหม่ให้เป็นดินแดนที่ของทุกคนอย่างแท้จริง

ยศพล บุญสม : สถาปนิกผู้เปลี่ยนที่ดินร้าง ให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีชีวิต

สถาปนิก ผู้ทำงานเรื่องพื้นที่สาธารณะมายาวนาน และสร้างโมเดลใหม่อย่าง we park ด้วยการหาพื้นที่รกร้างมาพัฒนาเป็นสวนสาธารณะสำหรับทุกคน

Keep In Touch

COPYRIGHT © 2021 WWW.THENORMALHERO.CO.  ALL RIGHTS RESERVED.